TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY BEYANI

 İşbu beyanı onaylayarak, “Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme Metni”ni okuduğumu, 6553 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve bu hususla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından verilmekte olan hizmetler kapsamında, Mesafeli Satış Sözleşmesi üzerinden ilettiğim ad-soyad, e-posta adresi ve telefon numarası şeklindeki kimlik ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, mevzuata uygun herhangi bir elektronik iletişim aracı kullanılarak (internet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkan sağlayan bilgisayar, telefon, faks, e-posta, SMS, MMS, çağrı merkezi gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tarafıma her türlü bilgilendirme yapmak, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak ve tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, etkinlik daveti, satış ve pazarlama, memnuniyet değerlendirme ve anket çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla reddetme hakkını kullanıncaya kadar tarafımla iletişime geçilmesine, hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına, işlenmesine ve gerektiğinde ticari elektronik iletiye ilişkin kayıtların T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili resmi/adli kurumlara sunulmak üzere kayıt altına alınmasına açık rıza verdiğimi beyan ederim.

 

Tarafımca verilmiş işbu onayın dilediğim zaman ve sebep göstermeksizin geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu; bu doğrultuda ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimini de Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Adı Soyadı     :

Tarih              :

İmza               :