Çerez Politikası

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

 1. GİRİŞ

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Bundan böyle “Jura” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

Tarafımızca işletilmekte olan https://jurastore.co/ internet adresinin işletilmesi sırasında site ziyaretçileri İlgili Kişi olarak Web Sitemizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için şahsi herhangi bir bilgi paylaşmadan ziyaret edebilirsiniz.

 

Jura olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Sizi, site kullanımına ilişkin bilgi toplamak üzere yapılandırılan Çerez kullanım alanları hakkında bilgilendirmek isteriz.

 

 1. TANIMLAR

 

TANIM

AÇIKLAMA

Jura

Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Çerez

İnternet siteleri tarafından erişşim sağladığınız bilgisayarlarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyaları

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Site / Web Sitesi

https://jurastore.co/ alan adlı internet sitesini

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI

 

 1. Kişisel Verilerin Çerezler Aracılığıyla İşlenme Amacı

 

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, sitenin işletilmesi sırasında İlgili Kişi tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektedir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarlarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada web sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız web sitesini tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır.  Dolayısıyla çerezler, web sitesini etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca web sitesinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

 

Jura, web sitesinin toplamda kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenmek, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği, hangi sayfada ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kişisel veri toplayabilir.

 

Jura, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

 

Jura olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işleyebileceğimizi ve mevzuata uygun şekilde saklayabileceğimizi ve gerektiği zaman ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabileceğimizi belirtmek isteriz.

 

 1. Çerezlerin Kullanım Amaçları

 

Jura tarafından kullanımakta olan çerezlere ait kullanım amaçları şu şekildedir:

 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışmayacaktır.

 

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, önceki tercihlerinizi hatırlamak, web sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

 

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesinin işleyişini analiz edip anlamamızı ve sizinle etkileşime geçerek web sitesini geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

 

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size reklam içerikleri de dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek olup sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Yukarıda belitilen kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2(f) maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak site üzerinden erişim sağlanması halinde otomatik yolla toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2. maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisna kapsamında Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

 

 1. Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri

 

Kalıcı Çerezler: Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

Oturum Çerezleri: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belirli süre pasif kaldığında silinir. Web sitesinde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve sitelerini hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz kural olarak 3. kişilere aktarılmamaktadır. Ancak KVKK’nın 28/2. maddesi uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Jura’ya iletebilirsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Sümer Mah. 2482/2 Sk. Skycity B Blok İş Merkezi No:4/1 İç Kapı No:55 Merkezefendi/Denizli-Türkiye” adresinde yer alan Jura’ya yazılı yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda başvurunuz talebinizin niteliğine göre  en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Jura’nın Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.

 

Jura olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemizde yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

 

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup ilgili hizmet sağlayıcıdan öğrenilebilmektedir. Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan “Yardım” seçeneği bu konuda ilgili bilgileri sağlamaktadır. Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir.

 

Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezlerin silinmesi mümkün değildir. Ayrıca çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz web sitesinin düzgün çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

 • AYDINLATMA METNİNİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Politika, 10/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda gerekli güncellemeler yapılacaktır.