Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI


 • TARAFLAR

 • Bir tarafta Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (bundan sonra “Jura” olarak anılacaktır) ve diğer tarafta Jura’ya ait https://shop.jurastore.co/ internet sitesine giriş yapan internet Kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) bulunmaktadır.


  Jura iletişim bilgileri:


  Adres : Sümer Mah. 2482/2 Sk. Skycity B Blok İş Merkezi No: 4/1 İç Kapı No: 55 Merkezefendi/ Denizli

  Telefon : 0 538 323 58 72

  1. Posta : bilgi@jurastore.co 

  Mersis No : 0484206426700001

  VKN : 4842064267 • KONUSU

 • Kullanım Şartları, Jura’ya ait Web Sitesini ziyaret eden veya bu suretle site üzerinden, internet ortamında alışveriş yapan tacir veya tüketici sıfatına haiz olup olmadığına bakılmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişi tarafından yapılan işlemler bakımından geçerlidir.


 • KULLANIM ŞARTLARI

 • Kullanıcı, Web Sitesine giriş yaptığı andan itibaren işbu metinde yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul ve taahhüt eder. 
 • Jura, Kullanım Şartlarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı’lar için hüküm ifade eder.
 • İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapmak için üye olmak zorunlu değildir.
 • 18 yaşından küçük kişiler Web Sitesi üzerinden alışveriş yapamazlar. İnternet Sitesine giriş yapmakla ve/veya üye olmakla Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder.
 • Kullanıcı, İnternet Sitesini kullanırken Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bunlarla ilgili Kanun ve diğer ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda oluşacak tüm hukuki, cezai ve mali yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Jura’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Jura, Kullanıcı’nın Kullanım Şartlarına aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkını haizdir.
 • Jura, Kullanım Şartlarında belirtilen hükümlere aykırı davranılması halinde Kullanıcı’nın Web Sitesini kullanım hakkını durdurabilecektir.
 • Kullanıcı, İnternet Sitesini kullanırken başkalarının, Web Sitesini ve Jura’nın sunmuş olduğu hizmetleri kullanmasını önleyici ve zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder. 
 • Kullanıcı, diğer Kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı ve kanun dışı davranışlarda bulunmamayı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte mateyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı, Jura’nın izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul, beyan ve tahhüt eder. 
 • Kullanıcı, diğer Kullanıcıların zararına haksız rekabet doğurucu davranmamayı, onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın Web Sitesi ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka Kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi, başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli Kullanıcılara ait olduğunu ve Jura’nın sorumluluğunun bulunmadığını, Jura’nın izni olmadan Web Sitesi hizmetlerini özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir, mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı kabul eder.
 • Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve Jura’nın bu bilgilerin güncel olmaması ve/veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Web Sitesinde ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlaması amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendirilen bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı’ya aittir.
 • Web Sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebiyle oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Jura sorumlu değildir. Kullanıcı’ların Web Sitesinden veya Web Sitesinde link verilerin diğer sitelerden/mobil uygulamalardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçvesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Kullanıcı’lar sorumludur.
 • Web Sitesinde sunulan görsel ve/veya yazılı içeriklerin kullanım hakkı Jura’ya aittir. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Jura’nın mülkiyetinde olup bu bağlamda Web Sitesinde yer alan bütün yazıların, içeriklerin, bilgilerin, tasarımların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, görsellerin, seslerin ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü olgunun fikri sınai hakları ile mülkiyeti Jura’ya aittir. Aksi beliritilmedikçe ticari ve/veya kişisel amaçlarla Kullanıcı tarafından Jura’nın yazılı izni olmaksızın ve/veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz, kopyalanamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Jura’nın izni olmaksızın, Web Sitesinde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır. 
 • Kullanıcı, Jura adına veyahut Web Sitesinde yer alan diğer tescilli marka ve logolar ile satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tasarım, model, üretim şekli, patent, faydalı model, buluş ve benzerini de kopyalamayacağı gibi kendi namına mal edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı, Web Sitesinden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz. 
 • Kullanıcı, Jura’nın Web Sitesinde yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde Kullanıcı, Jura’nın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.
 • Jura tarafından İnternet Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat gereğince siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısı adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Web Sitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir ve saklanabilir.
 • Kullanıcı, Web Sitesinin servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya gelmesi muhtemel zararlardan sorumludur. 
 • Kullanıcı, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı bilgilerin Jura haricinde başka şahısların eline geçmesinden Jura’nın sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her türlü verinin Kullanıcı rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların Kullanıcı bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu, bundan dolayı Jura’dan tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı elektronik ortamda yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur. 
 • Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, Kullanıcı adını vs. bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
 • Jura, Web Sitesinin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

 • Kullanıcı, Jura’ya ait https://shop.jurastore.co/ Web Sitesine girmesiyle birlikte yukarıda yer alan tüm maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.