Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Bir tarafta Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (bundan sonra “Jura” olarak anılacaktır) ve diğer tarafta adresi [           ] olan, [          ] TC Kimlik No/Vergi Kimlik No sahibi, [        ] isimli/unvanlı  (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır) bulunmaktadır.


Jura iletişim bilgileri:

Adres        : Sümer Mah. 2482/2 Sok. SkyCity İş Merkezi No.:4/1 Merkezefendi/Denizli

Telefon    : 0 538 323 58 72

 1. Posta    :bilgi@jurastore.co

Mersis No    : 0484206426700001

VKN        : 4842064267

 1. KONUSU

İşbu sözleşme, bir tarafta Üye, diğer tarafta Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve  Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunan Jura’ya ait https://shop.jurastore.co/ alan adlı ve/veya diğer alan adları altındaki internet sitesini (Bundan böyle birlikte ve ayrı ayrı “Web Sitesi” ve/veya “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanan Jura arasında akdedilmiş olup münhasıran Jura’ya ait Web Sitesini ziyaret etmek suretiyle site üzerinden internet ortamında alışveriş yapan tacir veya tüketici sıfatına haiz olup olmadığına bakılmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişi tarafından yapılan işlemler bakımından geçerlidir.

 1. KOŞULLAR

 1. 18 yaşından küçük kişiler Web Sitesi üzerinden alışveriş yapamazlar. İnternet Sitesine giriş yapmakla ve/veya üye olmakla Üye 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder.

 2. İşbu üyelik sözleşmesinin kurulması için istenilen Üyelik Bilgilerinin eksiksiz ve hatasız olarak girilmesi, Üye tarafından şifrenin belirlenmesi ve belirtilen onay ve/veya izinleri vererek “Kayıt Olmak” butonuna basılması yeterlidir. Üye, sitede kayıt için gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek Web Sitesi’ni kullanabilecektir.

 3. Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul ve taahhüt eder.

 4. Sözleşmenin bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi tüzel kişi adına akdeden gerçek kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür işlemleri gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, böyle bir yetkisi bulunmaksızın işlem gerçekleştirmesi halinde ise yaptığı/yapacağı tüm işlemlerden ve sonuçlarından şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

 5. Jura, aşağıda belirtilen koşulları, ilgili mevzuat veya işbu sözleşme uyarınca gerektiği zaman, takdiri kendisinde olmak üzere, site üzerinden bilgilendirme yapmak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 6. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra Üye tarafından fark edilen eksiklik/hatalar üye sayfası üzerinden değiştirilebilecektir.

 1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1. Üye, İnternet Sitesini kullanırken Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bunlarla ilgili Kanun ve diğer ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda oluşacak tüm hukuki, cezai ve mali yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

 2. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Jura’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Jura, Üye’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

 3. Üye, İnternet Sitesini kullanırken başkalarının, Web Sitesini ve Jura’nın sunmuş olduğu hizmetleri kullanmasını önleyici ve zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder. 

 4. Üye, diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı ve kanun dışı davranışlarda bulunmamayı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte mateyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı, Jura’nın izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul, beyan ve tahhüt eder. 

 5. Üye, diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet doğurucu davranmamayı, onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın Web Sitesi ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi, başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve Jura’nın sorumluluğunun bulunmadığını, Jura’nın izni olmadan Web Sitesi hizmetlerini özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir, mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda Jura’nın tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini kabul eder.

 6. Üye, Web Sitesine üye olurken ve/veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve Jura’nın bu bilgilerin güncel olmaması ve/veya gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 7. Web Sitesinde ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlaması amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendirilen bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.

 8. Web Sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebiyle oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Jura sorumlu değildir. Üye’lerin Web Sitesinden veya Web Sitesinde link verilerin diğer sitelerden/mobil uygulamalardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçvesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üye’ler sorumludur.

 9. Üyelik işlemlerinin tamamlanması aşamasında, İnternet Sitesinden alınmış olan şifrenin kullanılması hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye, her ne sebeple olursa olsun bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’nin kendisine aittir.

 10. Web Sitesinde sunulan görsel ve/veya yazılı içeriklerin kullanım hakkı Jura’ya aittir. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Jura’nın mülkiyetinde olup bu bağlamda Web Sitesinde yer alan bütün yazıların, içeriklerin, bilgilerin, tasarımların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, görsellerin, seslerin ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü olgunun fikri sınai hakları ile mülkiyeti Jura’ya aittir. Aksi beliritilmedikçe ticari ve/veya kişisel amaçlarla Üye tarafından Jura’nın yazılı izni olmaksızın ve/veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz, kopyalanamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Jura’nın izni olmaksızın, Web Sitesinde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır. Üye’nin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde Jura’nın her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.

 11. Üye, Jura adına veyahut Web Sitesinde yer alan diğer tescilli marka ve logolar ile satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tasarım, model, üretim şekli, patent, faydalı model, buluş ve benzerini de kopyalamayacağı gibi kendi namına mal edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

 12. Üye, Web Sitesinden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz. 

 13. Üye, Jura’nın Web Sitesinde yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde Üye, Jura’nın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

 14. Jura tarafından İnternet Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat gereğince siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısı adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Web Sitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir ve saklanabilir.

 15. Üye, Web Sitesinin servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya gelmesi muhtemel zararlardan sorumludur. 

 16. Üye, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı bilgilerin Jura haricinde başka şahısların eline geçmesinden Jura’nın sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her türlü verinin Üye rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların Üye bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun Üye’ye ait olduğunu, bundan dolayı Jura’dan tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder. Üye elektronik ortamda yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur. 

 1. JURA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Aşağıda belirtilen durumlarda, Jura’nın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin siteyi kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. 

 2. Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve mevzuata uygun olmayan bilgilerin Web Sitesine kaydedilmesi durumunda,

 3. Web Sitesinde yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,

 4. Web Sitesinin genel güvenliğini tehdit edecek, Web Sitesinin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda,

 5. Üye’nin, Jura kampanyalarını, satış sistemini bozması veya sitenin herhangi bir açığından faydalanarak Jura’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya sitenin kötüye kullanılmasının Jura tarafından tespit edilmesi durumunda, 

 6. Üye’nin, siteyi kullanımı veya alışveriş yapması sırasında, sözleşmede yer alan şartlardan herhangi birine, Web Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara veya yürülükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda,

 7. Üye’lere, Jura tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını vs. bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üye’lerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.

 1. Jura’nın, Üye tarafından siteye kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, elektronik posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden (sosyal medya ve diğer online iletişim ağları dahil), mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi, faks, otomatik arama makineleri ve diğer yollarla temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik ileti gönderme hakkı mevcut olmakla birlikte Üye’nin onay vermiş olması halinde ayrıca pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye’nin ticari elektronik iletiler gönderilmesine izin (onay) vermiş olması halinde, iletişim bilgilerinin bu amaçla alındığını bildiğini, istediği her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gönderilen iletişim kanalı ile ret hakkını kullanarak “ticari elektronik iletişimi” durdurabileceğini kabul eder.

 2. Jura, Üye’nin kişisel bilgilerini yürürlükte olan mevzuat ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda, 5.2. maddede belirtilen durumlarda, Üye’nin aydınlatıldığı ve rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

 3. Jura, Web Sitesinin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

 4. Jura, işbu sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üye’ler için hüküm ifade eder.

 5. Üye, Web Sitesi aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kuruma aktarıldığını anladığını kabul ve beyan eder.

 6. Jura, Üye’nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

 7. Web Sitesinde şu gizlilik kuralları geçerlidir: “Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre şirketimiz veya ilgili kuruluşça, sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, şirketimizden bağımsız olarak, ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.”

 1. GİZLİLİK VE KVKK

 1. Üye, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra iki yıllık süre içerisinde Web Sitesi sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Jura’nın, Üye’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verdiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve bu durumda Üye’nin, Jura’nın uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır.

 2. Jura, Üye’ye ilişkin kişisel verileri, üyelik sözleşmesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak işleyebilir. Jura, Üye’ye ilişkin kişisel verileri taraflar arasındaki her türlü sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve aktarım şartlarını taşıyan hallerde kamu kurumları, iş ortakları ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’nde sayılan üçüncü kişilere aktarabilir.

 3. Üye, kendisi tarafından doğrudan verilen ve/veya üyeliği öncesinde-sırasında Üye’den, ürün-hizmet sağlayıcılarından, tüm bunların iş ortakları, yatırımcıları ve servis hizmet sağlayıcıları ile tedarikçilerinden edinilen kişisel nitelikli olan-olmayan mevcut ve müstakbel verilerinin (ad, soyad, rumuz, fotoğraf, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, satın aldıkları ürünlere ilişkin alışveriş alışkanlıkları, fatura içerikleri, cep numaraları, cihaz kodu, şifve CVC hariç her türlü kart bilgileri, mail adresleri ve konum verileri dahil) Jura ve anılan kişi-kuruluşlarca ilgili kanunlara uygun olarak bilgilendirmeler ve taraflar arasındaki her türlü sözleşmede belirtilen amaç, kapsam ve şartlarda, otomatik olan/olmayan yöntemlerle teminine, devralınmasına, yurt içinde-dışında kaydına, depolanmasına, muhafazasına, kullanılmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, sınıflandırılmasına, birleştirilmesine, yurt içinde-dışında aktarılmasına, kullanılmına ve sair suretlerle işlenmesine onay (rıza) verdiğini, kişisel verilerinin işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine ya da anonimleştirilmesine dair tüm bilme ve bilgi talep etme haklarını öğrendiğini ve Veri Sorumlusu Jura’ya belirtilen iletişim kanallarından başvurarak haklarını ilgili kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğini; ancak kanunlar gereği mümkün, gereken ve/veya yükümlü olunan işlemlerin her daim devam edeceğini öğrendiğini beyan eder.

 4. Üye, işbu Sözleşmeyi onaylamakla, Sözleşme süresince ve sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile kendisine ve yetkilisine, çalışanına ait kişisel verilerin (kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve KVK kılavuzunda açıkça belirtilmeyen diğer veriler)  Veri Sorumlusu tarafından İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yönetilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi amaçları ve KVK kılavuzunda yer almayan diğer amaçlar dâhilinde Jura tarafından işlenmesini, kaydedilmesini, transfer edilmesini ve imha edilmesini, kullanılmasını, Jura’nın sözleşmesel ilişki olduğu 3. kişilere, Jura şirket içinde gerekli departmanlara ve yetkili kamu kuruluşlarına ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunun cevaz verdiği noktalarda 3. kişilere aktarılmasını, yurtdışına çıkartılmasını hususlarına onayı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye kişisel verilerinin işlendiğini ve Sözleşme faaliyet alanı kapsamında kullanıldığını bildiğini beyanla gerektiğinde imha edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Üye, Jura’nın Sözleşme yükümlülüklerini ve faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla kişisel verilerinin resmi kurumlara, şirket ortaklarına, şirket çalışanlarına, alt kuruluşlarına, bağlı ortaklarına, şirketle iş yapan üçüncü kişiler ve şirketlere transfer edilmesini ve kendisinin aydınlatıldığını kabul etmiştir. Üye, işbu Sözleşmeyi onaylamakla özel nitelikli kişisel verilere dair Jura tarafından; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin Veri Sorumlusunun Kimliği, Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği, Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği ve Üye’nin Sahip Olduğu Haklar konusunda bilgilendiğini ve bu yapılan bilgilendirmeler ışığında Jura tarafından yapılabilecek veri işleme, aktarma, imha edilme ve bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK kapsamındaki tüm işlemlere açık rızasının olduğunu ve kişisel veriler dâhilinde açıklanan hususlarda aydınlatıldığını kabul eder. Üye dilediği zaman açık rızasını geri çekmekte ve açık rızasını süreyle sınırlamakta serbesttir.

 5. Üye, Üyelik ve Sözleşme dolayısıyla Jura, Jura’nın çalışanı ve Jura’nın ilişki içinde bulunduğu diğer 3. kişiler hakkında öğrendiği bilgileri, teknik, ticari, finansal verileri, Know-how ve işin işleyişi ile ilgili tüm bilgi ve yöntemleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun davranmakla yükümlü olduğunu ve gerek kendi gerek üçüncü kişiler tarafından kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekle, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve aktarılmasını engellemekle, kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğunu ve bu amaçlarla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alacağını, herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde ise bu durumu Jura’ya derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel verilere ilişkin öğrendiği bilgilerin kendisi dışında başka kimselere aktarılmasının yahut bir diğer şekilde kullanılmasının suç olduğunun ve ayrıca kendisinin kişisel verileri ihlali halinde Jura’nın hakkında suç duyurusunda bulunabileceğinin de bilincindedir ve kanundan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere aykırı davranmayacağını taahhüt etmektedir. Üye, işbu maddenin ihlali halinde Sözleşmenin feshedileceğini ve hapis cezası ile yargılanabileceğini bildiğini kabul eder. Üye, kişisel verilerin korunması için Jura tarafından öngörülen bütün tedbirlere eksiksiz uymayı kabul ve taahhüt eder. 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayarak elektronik posta adresini onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

 2. İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Jura tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Jura, Üye’nin “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecektir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 1. Üye, işbu sözleşme ve üyelik ilişkisinden dolayı Jura ile arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıkta; Jura’nın ticari defter ve kayıtlarının, Jura’nın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgi ve belgelerin delil olarak kullanılacağını, bu maddenin HMK anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda yemin teklifinde bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez. Üye işbu delil sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz.

 2. İşbu sözleşme’yle bağlantılı veya işbu sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • YÜRÜRLÜK

 • Üye’nin üyelik kaydı Üye’nin işbu sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Üyelik bilgilerinde istenen bilgilerini İnternet Sitesine girerek bu sözleşmeyi onaylayan Üye; BİLGİLENDİRMELERDE-SÖZLEŞMEDE YAZILI TÜM BİLGİLERİ, ŞARTLARI OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, TARAFINA AİT BÜTÜN YÜKÜMLÜLÜKLERE EKSİKSİZ VE ZAMANINDA UYACAĞINI kabul eder. Üye, işbu sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taaahüt eder. İşbu sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.